Cảnh cáo, khai trừ Đảng nhiều cán bộ thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Hoàng Đan |

Tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo, khai trừ Đảng và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ thuộc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Tại kỳ họp thứ 17, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của một số cá nhân thuộc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (Ban Chỉ đạo) như đã kết luận tại kỳ họp thứ 16.

Cụ thể gồm, ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Ủy viên chuyên trách, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; Ông Nguyễn Văn Út, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; Bà Lê Thị Thu Hằng, nguyên kế toán trưởng; Bà Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ.

UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của các ông, bà nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các ông Nguyễn Thanh Hải, bà Lê Thị Thu Hằng.

Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út, kỷ luật khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang.

Trước đó, theo kết luận của UBKT Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016 đã có các vi phạm, khuyết điểm như, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc, các quy định về công tác cán bộ, để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo cũng chưa phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Thường trực Cơ quan Ban Chỉ đạo và Đảng ủy Cơ quan, để một số cá nhân vi phạm quy chế làm việc, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm ngạch công chức, xếp bậc lương, bổ nhiệm, điều động cán bộ không đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, quy định về công tác cán bộ.

Ban Chỉ đạo cũng đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để văn phòng, bộ phận nghiệp vụ tài chính, kế toán Cơ quan Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (giai đoạn 2011-2016) vi phạm các quy định về quản lý tài chính, để ngoài sổ sách kế toán nguồn kinh phí vận động tài trợ số tiền trên một trăm tỷ đồng.

Kết luận của UBKT Trung ương cũng nêu rõ, ông Nguyễn Phong Quang, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đã vi phạm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc cho chủ trương và quyết định về công tác tổ chức, cán bộ; Trực tiếp ký bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có trường hợp Vũ Minh Hoàng và Nguyễn Tiến Khoa.

Ông Quang cũng đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới làm trái các quy định về quản lý tài chính, tài sản, để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên một trăm tỷ đồng, lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước và tiền tài trợ, gây thất thoát nghiêm trọng tiền, tài sản của Nhà nước.

Ông Quang vi phạm trong việc chuyển giao hơn hai nghìn m2 đất của Cơ quan Ban Chỉ đạo cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ.

Cũng theo kết luận của UBKT Trung ương, ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cũng đã trực tiếp ký 11 quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Đồng thời vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng trong việc quyết định tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho một số đảng viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại