Bội chi ngân sách gần 70.000 tỷ đồng trong 5 tháng

Xuân Thân |

Theo Bộ Tài chính, cân đối thu – chi cho thấy bội chi ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 70.000 tỷ đồng, bằng 27,6% dự toán năm.

Cập nhật mới nhất của Bộ Tài chính về tình hình thu chi ngân sách nhà nước cho thấy, 5 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước bội chi gần 70.000 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 396.200 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 321.200 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015 (không kể thu tiền sử dụng đất thì tăng 10%); thu từ dầu thô xấp xỉ 15.900 tỷ đồng, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm 2015 (sản lượng dầu thanh toán 5 tháng ước đạt 6,65 triệu tấn, bằng 47,5% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân 5 tháng khoảng 38,1 USD/thùng, giảm 21,9 USD/thùng so giá tính dự toán); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 58.700 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Ở chiều ngược lại, chi ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 466.300 tỷ đồng, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển xấp xỉ 68.000 tỷ đồng, tăng 4,2% cùng kỳ năm 2015; chi trả nợ và viện trợ 64.550 tỷ đồng, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 332.000 tỷ đồng, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại