Bộ Giáo dục yêu cầu công bố giá SGK lớp 1 mới trước 15/2/2020

Thanh Hùng |

Bộ GD-ĐT yêu cầu các nhà xuất bản và các sở GD-ĐT có hình thức phù hợp cung cấp SGK kịp thời, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh tiếp cận sớm và đầy đủ để thực hiện chọn sách.

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các nhà xuất bản có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, phụ huynh tiếp cận thông tin về sách nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ môn học để thực hiện việc lựa chọn.

Phương án triển khai cung cấp sách giáo khoa lớp 1 đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo về Bộ trước ngày 15/1/2020.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 1 để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách.

Việc công bố giá sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15/2/2020.

Cùng đó, Bộ cũng có công văn yêu cầu các Sở GD-ĐT chủ động phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được phê duyệt để có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh tiếp cận nhanh, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ để thực hiện việc chọn sách.

Những nội dung này cần được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, công khai, minh bạch và hoàn thành trước khi thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.

Bên cạnh đó, các sở GD-ĐT tham mưu UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ cho các cơ sở giáo dục để thực hiện việc lựa chọn sách.

Công văn của Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các các sở cũng như các nhà xuất bản, các trường cần kịp thời báo cáo Bộ để có biện pháp giải quyết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại