Báo cáo Quốc hội việc cho thôi làm đại biểu Quốc hội với ông Trần Tuấn Anh

Hiếu Minh/VOV.VN |

Quốc hội đã nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 21/3, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Quốc hội khóa XV đã họp kỳ bất thường lần thứ 6 tại Hà Nội để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Báo cáo Quốc hội việc cho thôi làm đại biểu Quốc hội với ông Trần Tuấn Anh- Ảnh 1.

Ông Trần Tuấn Anh

Trước đó, tại phiên họp ngày 5/2/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Việc xem xét, quyết định nêu trên căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 9140-CV/VPTW ngày 31/01/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác nhân sự; Căn cứ ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 7518/MTTW-ĐCT ngày 01/02/2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 1974/MTTQ-BTT ngày 01/02/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 14/ĐĐBQH ngày 01/02/2024; xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Trần Tuấn Anh ngày 30/01/2024 và Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-BCTĐB ngày 02/02/2024 của Ban Công tác đại biểu.

Ngày 31/1/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã xem xét, cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ , nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại