bão Bebinca

Quân đội sẵn sàng ứng trực cứu hộ, cứu nạn bão Bebinca

Quân đội sẵn sàng ứng trực cứu hộ, cứu nạn bão Bebinca

Quân Sự 2018-08-17T20:10:00

Quân đội huy động hơn nửa triệu lượt người, 2.728 phương tiện các loại cùng máy bay trực thăng sẵn sàng cất cánh cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão Bebinca.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại