3 tháng đầu năm, BIDV đạt lợi nhuận gần 2.300 tỷ đồng

Pha Lê |

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2017.

Theo đó, đến hết 31/03/2017, tổng tài sản BDIV đã tăng thêm gần 20 nghìn tỷ đồng, đạt trên 1.026 nghìn tỷ, tăng trưởng 1,98% so với đầu năm.

Hoạt động cho vay khách hàng tính đến 31/03/2017 đạt trên 746.941 tỷ, tăng trưởng 4,66% so với đầu năm, tăng nhẹ so với mức tăng trưởng của cùng kỳ năm trước; trong đó dư nợ khối bán lẻ tăng 4,3% so với đầu năm, tỷ trọng dư nợ bán lẻ/Tổng dư nợ đạt 24,2%.

Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt gần 980.000 tỷ, tăng trưởng 3% so với năm trước.

Tiền gửi của khách hàng tính đến 31/03/2017 đạt trên 762.402 tỷ, tăng trưởng 5%; trong đó HĐV bán lẻ tăng trưởng ổn định ngay từ đầu năm (↑6,34%), chiếm 56,4% tổng HĐV. Tổng nguồn vốn huy động tăng 1,6% so với đầu năm.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 7.886 tỷ, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. LNTT đạt 2.277 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 29,3% kế hoạch năm 2017.

BIDV thực hiện trích đầy đủ DPRR theo phân loại nợ và trích đủ DPRR cho trái phiếu VAMC theo quy định. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định.

Như vậy, hoạt động kinh doanh của BIDV Quý 1/2017 diễn biến ổn định, tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý I đã đề ra, tạo đà hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Năm 2017, BIDV xác định mục tiêu Huy động vốn tăng trưởng 16,5%; Dư nợ tín dụng Tăng trưởng ≤16%; Lợi nhuận trước thuế 7.750 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu<3%; Tỷ lệ chi trả cổ tức≥7% và không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng VND...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại