So sánh sự khủng khiếp của siêu bão Haiyan với thảm họa 2004

11:22 GMT+7 - Thứ năm, 14.11.2013

So sánh sự khủng khiếp của siêu bão Haiyan với thảm họa 2004

Discovery News đưa ra bảng thống kê so sánh mức độ kinh hoàng của siêu bão Haiyan với thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương.

Xem thêm