Zacua

Quốc gia làm trăm nghìn chiếc xe điện một năm, sắp thành thủ phủ sản xuất nhưng người dân chẳng đoái hoài - Vì sao?

Quốc gia làm trăm nghìn chiếc xe điện một năm, sắp thành thủ phủ sản xuất nhưng người dân chẳng đoái hoài - Vì sao?

Xe 2023-03-25T09:14:00

Tesla dự kiến mở một nhà máy tại Mexico, biến quốc gia này trở thành một thủ phủ sản xuất xe điện. Nhưng xe điện chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng doanh số.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại