XM2002

XM2001 Crusader - Thập tự quân chết yểu của Mỹ

XM2001 Crusader - Thập tự quân chết yểu của Mỹ

Quân Sự 2016-05-20T13:30:00

XM2001 Crusader là một hệ thống pháo tự hành tiên tiến được thiết kế cho Lục quân Mỹ với mục đích thay thế M109 Paladin.

XM2001 - Siêu pháo tự hành "chết yểu" của Mỹ

XM2001 - Siêu pháo tự hành "chết yểu" của Mỹ

Quân Sự 2015-05-29T17:15:00

XM2001 Crusader là một hệ thống pháo tự hành tiên tiến được thiết kế cho Lục quân Mỹ với mục đích thay thế M109 Paladin.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại