Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ, miễn nhiệm Chủ tịch nước

Hoàng Đan |

Theo chương trình, sau khi được bầu, trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội mới sẽ tiến hành tuyên thệ, đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét, tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Theo chương trình làm việc, ngày 31/3, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội; thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đồng thời miễn nhiệm Chủ tịch nước và thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Cụ thể, buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử QG.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội mới sau đó sẽ tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm là nhân sự duy nhất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội theo phương án đã được Bộ Chính trị giới thiệu.

Cũng vào cuối giờ sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Dự kiến, sáng thứ 7, ngày 2/4, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Theo thông tin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang để Quốc hội bầu vào vị trí Chủ tịch nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại