Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Lâm tặc vào phá rừng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh trong lúc 9 cán bộ đi cách ly

Lâm tặc vào phá rừng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh trong lúc 9 cán bộ đi cách ly

Pháp luật 2021-11-12T21:11:12

Lợi dụng trạm bảo vệ rừng có 9 người đi cách ly do dịch COVID-19, lâm tặc ngang nhiên vào Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (ở Gia Lai) đốn hạ 7 cây gỗ hương.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại