Những giao dịch của Vinhomes năm 2022

Hà My |

Công ty cổ phần Vinhomes vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, trong đó liệt kê chi tiết các thương vụ mua, bán năm 2022.

Mua SV Tây Hà Nội: 2.750 tỷ đồng

Vinhomes cho biết, tháng 3/2022, công ty và các công ty con đã hoàn tất việc mua 96% cổ phần trong Công ty SV Tây Hà Nội từ các đối tác. Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh là 2.750 tỷ đồng, trong đó bao gồm 2.640 tỷ đồng đã được thanh toán bằng tiền và 110 tỷ đồng là giá trị khoản đầu tư của công ty và các công ty con vào 4% phần vốn góp của Công ty SV Tây Hà Nội trước đó.

Sau thương vụ, SV Tây hà Nội trở thành công ty con của Vinhomes. Tại ngày mua, SV Tây Hà Nội đang sở hữu một dự án bất động sản.

Mua Muối Cam Ranh: 3.470 tỷ đồng

Tháng 11/2022, Vinhomes và các công ty con đã hoàn tất việc mua 100% cổ phần trong CTCP Muối Cam Ranh từ các đối tác. Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh là 3.470 tỷ đồng.

Theo đó, Muối Cam Ranh trở thành công ty con của Vinhomes. Tại ngày mua, Muối Cam Ranh đang có hợp đồng thuê đất tại tỉnh Khánh Hòa và có kế hoạch chuyển đổi đất thuê này thành dự án Nhà ở xã hội.

Mua Vincons: 50 tỷ đồng

Tháng 11/2022, Vinhomes và các công ty con đã nhận chuyển nhượng 100% cổ phần trong công ty Vincons từ Tập đoàn Vingroup và các công ty trong cùng tập đoàn với tổng giá phí là 50 tỷ đồng.

Theo đó, Vincons trở thành công ty con của Vinhomes. Hoạt động kinh doanh chính của Vincons là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Chuyển nhượng cổ phần Đầu tư Cam Ranh

Trong năm, Vinhomes và các công ty con đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng toàn bộ 43,7% cổ phần trong CTCP Đầu tư Cam Ranh với tổng giá chuyển nhượng là 4.671 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại