Việt Nam xuất khẩu Vũ Khí

Việt Nam xuất khẩu vũ khí: Cờ đã đến tay - Phất!

Việt Nam xuất khẩu vũ khí: Cờ đã đến tay - Phất!

Quân Sự 2016-02-04T07:30:00

Năm 2015 đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Từ chỗ tự chủ, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa Quân đội, nay đã đến lúc tính tới xuất khẩu vũ khí.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại