văn hoá giao thông

Bao nhiêu lái xe ứng xử văn hóa để được cúi đầu cám ơn thế này?

Xã hội 2023-08-02T09:16:00

Số lượng lái xe ứng xử có văn hóa để nhận được những cái cúi đầu cám ơn như trong video ở Việt Nam là rất ít ỏi.