image

Bao nhiêu lái xe ứng xử văn hóa để được cúi đầu cám ơn thế này?

Xã hội 02/08/2023
ĐĂNG KHOA (Nguồn: Camera giao thông) - 
Số lượng lái xe ứng xử có văn hóa để nhận được những cái cúi đầu cám ơn như trong video ở Việt Nam là rất ít ỏi.