trăn cắn người

Thanh niên đang đi vệ sinh bị trăn khủng tấn công

Chuyện lạ 2023-11-04T12:00:00

Một thanh niên không may bị trăn khủng dài gần 4 m tấn công khi đang đi vệ sinh ngoài bãi cỏ.