image

Thanh niên đang đi vệ sinh bị trăn khủng tấn công

Chuyện lạ 04/11/2023
Thanh Long - 
Một thanh niên không may bị trăn khủng dài gần 4 m tấn công khi đang đi vệ sinh ngoài bãi cỏ.