tốn tiền điều hòa

Trời nóng không chỉ khiến bạn tốn tiền cho điều hòa: Đây là cách những đợt sóng nhiệt làm bốc hơi hàng trăm tỷ USD

Trời nóng không chỉ khiến bạn tốn tiền cho điều hòa: Đây là cách những đợt sóng nhiệt làm bốc hơi hàng trăm tỷ USD

Tri thức mới 2023-07-26T15:43:00

Người ta không phải chờ đợi quá lâu để thấy những tổn thất khủng khiếp mà nắng nóng gây ra.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại