Tình hình tham nhũng ở Hà Nội diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn

B.H.Thanh |

Theo UBND TP Hà Nội, tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách...

Các bị can trong vụ án CDC Hà Nội mua sắm thiết bị làm thất thoát tài sản Nhà nước

Các bị can trong vụ án CDC Hà Nội mua sắm thiết bị làm thất thoát tài sản Nhà nước

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 để trình tại kỳ họp lần thứ 3 HĐND TP Hà Nội diễn ra từ ngày 7 đến 10-12.

UBND TP Hà Nội cho biết qua công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị, chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm: UBND TP Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm trong công tác PCTN. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy định về PCTN để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN trên các lĩnh vực đầu tư mua sắm công, tài chính ngân sách, công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng....

Công an TP Hà Nội thụ lý 38 vụ, 40 bị can (trong đó: Kỳ trước chuyển sang 27 vụ 29 bị can, khởi tố trong kỳ 9 vụ 7 bị can; phục hồi điều tra: 2 vụ 4 bị can). Kết quả giải quyết: Tạm đình chỉ 6 vụ 1 bị can; đình chỉ 1 vụ; kết thúc chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 21 vụ 31 bị can; đang điều tra 9 vụ 8 bị can; chuyển Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao 1 vụ.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thụ lý 9 vụ 15 bị can (cũ 2 vụ 3 bị can; mới 7 vụ 12 bị can). Đã giải quyết 7 vụ 10 bị can (truy tố chuyển tòa 7 vụ 10 bị can). Còn đang giải quyết 2 vụ 5 bị can; Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý 26 vụ 91 bị cáo; đã giải quyết 6 vụ 18 bị cáo; đang giải quyết 20 vụ 73 bị cáo.

Ngoài ra, có 2 trường hợp người đứng đầu đã bị xử lý trách nhiệm.

"Lãnh đạo UBND TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác PCTN. Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực; các cấp, các ngành, các đơn vị đã tăng cường công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; tập trung thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và chuyển biến hành động của cán bộ và nhân dân trên địa bàn TP. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, mua sắm công..." - UBND TP Hà Nội cho biết.

Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi; một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN; các cơ quan PCTN tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp thực hiện phòng, chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại