Thủ tướng chủ trì hội nghị về triển khai cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM

Vũ Khuyên/VOV |

Sáng nay 26/11 Tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 1/8/2023 bao gồm 44 cơ chế, chính sách trong 7 lĩnh vực khá toàn diện, trong đó có 27 chính sách mới, đặc thù áp dụng tại Thành phố với tinh thần tháo gỡ tối đa các rào cản, cho phép Thành phố được áp dụng thể chế, chính sách vượt trội nhằm tạo điều kiện có bước phát triển đột phá phát huy vai trò là một cực tăng trưởng, đầu tàu, dẫn dắt và đóng góp tốt hơn cho phát triển kinh tế của Vùng kinh tế động lực và cả nước.

Thủ tướng chủ trì hội nghị về triển khai cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 15/7/2023 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 do trực tiếp đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo, phó ban chỉ đạo thường trực là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 27/7/2023 phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết.

Qua gần 4 tháng triển khai từ khi Nghị quyết số 98, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, sự vào cuộc khẩn trương, toàn diện, tích cực của bộ máy các cấp, các ngành của Thành phố Hồ Chí Minh, sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan trung ương, việc triển khai Nghị quyết số 98 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Về phía các Bộ được giao nhiệm vụ soạn thảo 3 Nghị định của Chính phủ và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, các Bộ đã trình ban hành 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hướng dẫn, triển khai Nghị quyết là (1) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành về quy định việc phân cấp, trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và (2) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Nghị quyết.

Thủ tướng chủ trì hội nghị về triển khai cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM - Ảnh 2.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Về phía Thành phố UBND TP Hồ Chí Minh được giao chủ trì 9 nhiệm vụ và tham mưu trình Hội đồng nhân dân Thành phố 13 nhiêm vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân. Đến nay, Thành phố đã ban hành 01 Quyết định và tham mưu Hội đồng nhân dân ban hành 06 Nghị quyết nhằm triển khai các chính sách được giao.

Việc huy động, sử dụng nguồn lực HĐND Thành phố đã ban hành các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa; Nghị quyết ban hành Danh mục dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu được áp dụng loại Hợp đồng BOT; Nghị quyết quy định về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội;

Trên cơ sở các Nghị quyết trên, Thành phố đã có cơ sở pháp lý sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách của Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố để cho vay hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm, giải quyết vấn đề an sinh, xã hội của Thành phố.

Thành phố đã ban hành mức quy mô đầu tư tối thiểu của các dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, xây dựng trường lớp và thể thao - văn hóa, làm cơ sở thu hút đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực thể thao, văn hóa. Ngoài ra, sau khi được giải thích về pháp luật, Thành phố đã ban hành Nghị quyết bổ sung 119 ngàn tỷ đồng tăng thêm từ nguồn ngân sách thành phố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng chủ trì hội nghị về triển khai cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM - Ảnh 4.

Qua gần 4 tháng triển khai, Nghị quyết số 98 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Về tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-HĐND thông qua Đề án cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại các phường, xã, thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn, nhằm tạo sự linh hoạt, tăng tính chủ động cho Thành phố trong xây dựng nguồn lực tại cơ sở đáp ứng công tác triển khai các nội dung quản lý nhà nước tại địa phương.

Về các nhiệm vụ khác như các quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có quy mô dưới 500ha; triển khai chính sách tại thành phố Thủ Đức: duyệt, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đồ án trên địa bàn; phân cấp, ủy quyền từ UBND thành phố Thủ Đức, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho các cơ quan chuyên môn …đã từng bước được triển khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại