Thủ tướng Anh Churchill

Trả ơn 1 người nông dân, gia đình quý tộc gián tiếp cứu cả nhân loại, điều không ngờ đến là nhờ đó mà con họ thoát chết lần thứ 2

Trả ơn 1 người nông dân, gia đình quý tộc gián tiếp cứu cả nhân loại, điều không ngờ đến là nhờ đó mà con họ thoát chết lần thứ 2

Đời sống 2021-09-09T12:38:00

Nếu không xuất phát từ lòng tốt và sự tử tế, có lẽ nhân loại sẽ không có cơ hội chào đón những con người vĩ đại.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại