Thông tin mới nhất về cải cách tiền lương

PV |

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ xây dựng các văn bản để triển khai cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Tập trung xây dựng 5 bảng lương để cải cách tiền lương

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, báo chí đề nghị Bộ Nội vụ cho biết, tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn chính sách về tiền lương đến thời điểm hiện tại như thế nào? Ngoài ra, hiện nay việc xây dựng vị trí việc làm đã đạt được kết quả như thế nào để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cải cách tiền lương sắp tới?

Trả lời báo chí Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết: Để thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ngày 21/05/2018, trong suốt thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số các cơ quan liên quan tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương.

Thứ nhất là bảng lương chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương cho đến cấp xã.

Nội dung này phải mất nhiều năm chúng ta mới có thể ban hành, ra được danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương từ Trung ương đến cấp xã để bao quát được hết các cơ quan của Đảng, đoàn thể, các cơ quan hành pháp, tư pháp.

Thứ hai là xây dựng hệ thống bảng lương chuyên môn, tức là những cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời xây dựng 3 bảng lương trong lực lượng vũ trang, trong đó có cả những người làm công tác cơ yếu.

Đó là bảng lương áp dụng đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an. Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Đồng thời, trong thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã cùng với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về các nội dung cơ bản của các cải cách chính sách tiền lương.

"Những nội dung mà chúng tôi cần tập trung xin ý kiến thì hiện nay Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương có ý kiến và chúng tôi đang tiếp thu và giải trình để xin ý kiến của Thủ tướng báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước khi báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị cho ý kiến nội dung cụ thể để thực hiện cải cách tiền lương", ông Vũ Đăng Minh thông tin.

Thống nhất 5 thang bảng lương và 9 nhóm phụ cấp; bảo đảm tiền lương mới không thấp hơn lương cũ

Theo ông Minh, có mấy vấn đề mà cần phải xin ý kiến:

Một là, thống nhất 5 thang bảng lương và 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý cùng các chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang.

Vấn đề thứ hai cần xin ý kiến là việc thực hiện bảo lưu tiền lương cũng như thu nhập đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

"Khi chúng ta thực hiện việc xếp lương, nếu lương mới thấp hơn lương cũ thì cho phép bảo lưu lương theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW là lương mới bảo đảm không thấp hơn mức lương cũ", ông Minh thông tin.

Thông tin mới nhất về cải cách tiền lương- Ảnh 1.

Đảm bảo những người có thu nhập thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu

Cải cách tiền lương: Lương thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu

Và thứ ba là thực hiện chế độ trợ cấp đối với các cán bộ, công chức có mức lương cơ bản thấp hơn mức lương thấp nhất của vùng một áp dụng đối với khu vực doanh nghiệp.

Để bảo đảm đối tượng cán bộ, công chức này có đời sống đáp ứng được ở một mức tiền lương cố định nào đó, hiện nay Bộ đang xin một mức lương khoảng trên 5 triệu. Tức là lương tối thiểu vùng áp dụng với các đối tượng này.

Khi chúng ta cải cách tiền lương thì đảm bảo những người có thu nhập thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu. Con số này còn phải xin ý kiến của Bộ Chính trị.

Vấn đề thứ tư cần xin ý kiến là việc thực hiện mức khoán bằng số tiền cụ thể đối với cán bộ công chức, đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã để áp dụng mức khoán đối với cán bộ chuyên trách chính quyền cơ sở.

Hoàn thiện một loạt văn bản để triển khai chính sách tiền lương mới

Đây là những nội dung lớn sắp tới phải báo cáo Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến thì Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để xây dựng và trình quy tắc thẩm quyền 3 nhóm văn bản sau đây:

Một là, trình Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức khối cơ quan của Đảng, đoàn thể Mặt trận tổ quốc.

Thứ hai là trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Thứ ba là trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 24 ngày 12/2/2024 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương mới với công chức, viên chức lực lượng vũ trang để thay thế Nghị định này.

Và theo đó phải ban hành 12 thông tư để hướng dẫn rất cụ thể về các hệ thống thang bảng lương, cách chi trả, cách tính toán tiền lương áp dụng đối với tiền lương mới.

Khối lượng công việc rất lớn và đồ sộ như vậy đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương và sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan.

Phải bảo đảm được nguồn và tinh giản biên chế để cải cách tiền lương

Theo ông Vũ Đăng Minh: "Có nội dung rất quan trọng là chúng ta phải bảo đảm được nguồn để cải cách tiền lương.

Chúng tôi vẫn kiên trì và kiên quyết thực hiện theo phương châm tiếp tục sắp xếp, tổ chức các bộ máy, cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng sắp xếp tinh gọn để tiết kiệm được nguồn chi".

Thứ hai là tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế để tăng nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Các địa phương cơ bản đã hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm để cải cách tiền lương

Liên quan đến việc xây dựng vị trí việc làm để làm cơ sở cải cách tiền lương, ông Vũ Đăng Minh cho biết: Việc xây dựng đề án vị trí việc làm được các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt trong thời gian vừa qua. Với hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương và Bộ Nội vụ, các địa phương cơ bản đã hoàn thành.

Hiện nay với các bộ ngành Trung ương, có 3 Bộ: Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Thanh tra Chính phủ chưa phê duyệt được vì có lý do khách quan liên quan đến xác định các yếu tố kỹ thuật chuyên ngành.

Cơ quan của Chính phủ hiện nay còn duy nhất Đại học Quốc gia Hà Nội chưa ban hành.

Địa phương còn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Minh cho biết: "Cơ bản theo kế hoạch đặt ra mục tiêu đầu tháng 5 này chúng tôi có thẩm tra sơ bộ với các bộ ngành, còn 6 cơ quan trên sẽ hoàn thành trong nửa đầu tháng 5.

Với tiến độ như thế này, chúng tôi tin rằng sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị chúng ta đã xây dựng xong vị trí việc làm và đủ điều kiện để chúng ta tiến hành việc sắp xếp vị trí và tính toán tiền lương cho các đối tượng trong các thang bảng lương mà tôi vừa nêu".

Tỉnh có lượng mưa ít nhất Việt Nam, “nắng như Rang, gió như Phan” sẽ lột xác thế nào trong tương lai?Tỉnh có lượng mưa ít nhất Việt Nam, “nắng như Rang, gió như Phan” sẽ lột xác thế nào trong tương lai?

Theo quy hoạch đến năm 2050, tỉnh Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại