Tàu thám hiểm Nhật Bản thu thập mẫu đá ở tiểu hành tinh Ryugu

Đức Thịnh |

Tàu thám hiểm Nhật Bản thu thập mẫu đá ở tiểu hành tinh Ryugu
Tàu thám hiểm Nhật Bản thu thập mẫu đá ở tiểu hành tinh Ryugu