Tập trung thẩm định nhân sự phục vụ Đại hội khóa mới; đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp

chinhphu.vn |

Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp; luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và luân chuyển cán bộ trong hệ thống Ngành Kiểm tra Đảng. Chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung thẩm định nhân sự phục vụ Đại hội khóa mới; đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp- Ảnh 1.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngành Kiểm tra Đảng, cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chuyển đến các đại biểu: Lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn thể Hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết: Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn Ngành Kiểm tra trong những năm qua đã có nhiều đóng góp rất tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ngành Kiểm tra Đảng, cán bộ kiểm tra các cấp tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đạt được, thực hiện tốt hơn nữa, hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, tại Hội nghị đã có 13 ý kiến tham gia thảo luận và một số ý kiến gửi về Ban Tổ chức Hội nghị. Cơ bản, các ý kiến đều nhất trí, tán thành với nội dung dự thảo Báo cáo; đồng thời, phân tích sâu thêm những kết quả đạt được, một số hạn chế, tồn tại; đề xuất giải pháp, kiến nghị. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xin ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khái quát lại và nhấn mạnh một số nội dung cơ bản sau: Sáu tháng đầu năm, tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Các nước lớn tăng cường lôi kéo, tập hợp lực lượng, cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia, khu vực chưa được kiểm soát tiếp tục tác động nhiều mặt đến an ninh và sự phát triển toàn cầu.

Trong nước, tình hình chính trị - xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; tiềm lực, uy tín và vị thế đất nước, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ tiếp tục được nâng cao.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy định, quy trình, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát

Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, sự phối hợp của các Ban, Bộ, ngành, địa phương, Ngành Kiểm tra Đảng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm với một số kết quả nổi bật.

Thứ nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng Chương trình kiểm tra năm 2024 của cấp mình và triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm.

Xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng; kịp thời kiểm tra, xử lý các vụ việc mới phát sinh

Thứ hai, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên. T ích cực, chủ động, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp được kiểm tra, xử lý dứt điểm (như các vụ việc ở: Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Thành phố Hồ Chí Minh; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC)…).

Những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời (như các vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát,...).
Tập trung thẩm định nhân sự phục vụ Đại hội khóa mới; đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp- Ảnh 2.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Kỷ luật 13 Ủy viên Trung ương, 19 Tướng lĩnh, cho 19 đồng chí thôi giữ chức vụ

Sáu tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 804 tổ chức đảng và 2.850 đảng viên, thi hành kỷ luật 143 tổ chức và 3.147 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 07 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 89 tổ chức và 135 đảng viên. Trong đó có 39 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua kiểm tra, kết luận đã kiến nghị cho thôi giữ chức vụ đối với 05 cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kỷ luật 44 tổ chức đảng và 164 đảng viên. Trong đó có 13 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, 17 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và 19 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang; cho thôi giữ chức vụ 19 đồng chí. Số liệu này tăng cao so với nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Nhìn lại kết quả kiểm tra, xử lý kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là 6 tháng đầu năm 2024, chúng ta thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, kể cả các vụ việc tồn đọng, phức tạp như những vụ việc liên quan đến Công ty AIC và đặc biệt là mới phát sinh như những vụ việc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, vụ việc liên quan đến Công ty Phúc Sơn, Công ty Thuận An, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ: Qua kiểm tra đã xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong đó có một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Kết quả đó đã có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn rất hiệu quả, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, không có việc tranh giành, đấu đá nội bộ như các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, bôi nhọ.

Vừa qua, Trung ương, Quốc hội đã họp, kiện toàn kịp thời các chức danh Lãnh đạo chủ chốt và các chức danh khuyết thiếu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ giám sát; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới; kiểm tra tài chính đảng được tăng cường thực hiện. Giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại, xem xét, thi hành kỷ luật cơ bản được thực hiện kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nhiều Ủy ban Kiểm tra cấp dưới đã chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập theo nhiệm vụ được giao, dần đi vào nền nếp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn thành toàn bộ 8 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đ ã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về việc kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đ ã hoàn thành toàn bộ 08 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với các tổ chức đảng liên quan đến vi phạm của Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 74 tổ chức đảng và 92 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng và 34 đảng viên.

Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Trung ương cơ bản hoàn thành việc kiểm tra ở 65 tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện. Qua kiểm tra đã xử lý 80 tổ chức đảng và 190 đảng viên.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời những quy định, cơ chế, chính sách bất cập, chồng chéo, không còn phù hợp

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Qua kiểm tra, xử lý vi phạm, chúng ta nhận diện ngày càng rõ hơn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cũng q ua kiểm tra, giám sát, nhận thức của nhiều tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, trong đó nhiều tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát đã cầu thị, nghiêm túc nhìn nhận vi phạm, khuyết điểm, chủ động khắc phục kịp thời hậu quả gây ra.

Và cũng qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời những quy định, cơ chế, chính sách bất cập, chồng chéo, không còn phù hợp.

Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Cẩm Tú, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng còn một số hạn chế.

Cụ thể là, một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Việc nắm bắt, dự báo, tham mưu có lúc chưa sát, chưa chủ động, chưa kịp thời.

Việc phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; nội dung kiểm tra chưa đúng trọng tâm, trọng điểm, chưa tập trung vào các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội.

Xem xét, thi hành kỷ luật một số trường hợp không tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm.

Việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên ở một số nơi chưa nghiêm túc, chưa kịp thời, không hiệu quả.

Tập trung thực hiện tốt công tác thẩm định nhân sự phục vụ đại hội các cấp

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, sáu tháng cuối năm, dự báo tình hình an ninh, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong nước thuận lợi là cơ bản nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi…

Do đó, toàn ngành Kiểm tra của Đảng cần nhận thức sâu sắc những thuận lợi, khó khăn; tiếp tục đoàn kết, tích cực, chủ động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2024, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra năm 2024; xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự.

Trước mắt, tập trung hoàn thiện, tham mưu ban hành các Quy định về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; về cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; về giải mật thông tin công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng…

Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn thư có liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa tới

Hai là, đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc, dư luận quan tâm.

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quan tâm, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn thư có liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa tới.

Khẩn trương kiểm tra các dự án, gói thầu liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ba là, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ việc, vụ án mới phát sinh vừa qua theo Thông báo kết luận số 46-TB/BCĐTW, ngày 04/6/2024 của Ban Chỉ đạo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai quyết định kiểm tra các tổ chức đảng ở 6 địa phương, đơn vị và có văn bản yêu cầu 14 ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng ở các địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty Phúc Sơn, Công ty Thuận An thực hiện trên địa bàn.

Đề nghị các Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy khẩn trương tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, thực hiện chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo .

Chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp

Bốn là , quan tâm công tác xây dựng Ngành; chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí đủ cán bộ nơi còn thiếu; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, thực sự công tâm, khách quan, liêm chính để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp; luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và luân chuyển cán bộ trong hệ thống Ngành Kiểm tra Đảng theo Kết luận số 23-KL/TW và Quy định số 110-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang chỉ đạo các vụ chức năng tham mưu ban hành Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Về kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xin ghi nhận để chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và giao cho các đồng chí Thành viên Ủy ban phụ trách các địa phương, đơn vị trao đổi, giải đáp, hướng dẫn các vướng mắc về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian qua luôn được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt.

Những kết quả công tác đã đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng, hiệu quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Sáu tháng đầu năm nay chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực; với quyết tâm chính trị cao, tôi tin tưởng sâu sắc rằng Ngành Kiểm tra Đảng của chúng ta sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại