Tăng số lượng Uỷ viên Trung ương khóa XIII ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực trọng yếu

Văn Kiên |

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có 3 độ tuổi là dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên, trong đó sẽ tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (ảnh Như Ý)

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (ảnh Như Ý)

1587 đại biểu dự Đại hội

Chiều 18/1, Ban Chấp hành Trung ương tổ chức cuộc họp thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông báo về đại hội. Theo ông Quân, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Đại hội lần này sẽ được triệu tập từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội sẽ họp phiên trù bị trong ngày 25/1 và phiên khai mạc diễn ra vào sáng 26/1.

Tăng số lượng Uỷ viên Trung ương khóa XIII ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực trọng yếu - Ảnh 1.
Các đại biểu dự Cuộc họp thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (ảnh Như Ý)

Theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030.

Thứ ba là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025.

Thứ tư là Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thứ năm là Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thứ sáu là Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cũng theo ông Hoàng Bình Quân, tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 191 (là các Uỷ viên Trung ương Đảng đương nhiên); đại biểu bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.381; đại biểu chỉ định là 15 người.

Phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Điểm lại quá trình chuẩn bị Đại hội, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, đã hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch nhiệm vụ đặt ra, đạt chất lượng cao về các mặt.

“Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và trong nước gặp nhiều thiên tai lũ lụt lớn thì việc hoàn thành đúng tiến độ các công việc chuẩn bị cho Đại hội đã thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, toàn quân dân”, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh.

Trong quá trình triển khai công việc chuẩn bị cho Đại hội, cả về mặt tổ chức, nội dung và công tác nhân sự, ông Quân cho biết luôn đặc biệt chú trọng và bám sát vào các nguyên tắc như kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng…

Bên cạnh đó phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Cùng với đó nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục.

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ có 3 độ tuổi

Về công tác nhân sự, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, đây là vấn đề có vai trò, vị trí tầm quan trọng đặc biệt. Bởi nó không chỉ gắn với thành công của Đại hội mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đảng và đất nước trong giai đoạn mới.

Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được chuẩn bị bài bản, kỹ lượng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đề ra; bảo đảm để Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tăng số lượng Uỷ viên Trung ương khóa XIII ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực trọng yếu - Ảnh 2.

Thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ảnh Như Ý)

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là tập thể tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

“Trong công tác nhân sự, chúng tôi xác định xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc”, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.

Về cơ cấu, ông Quân cho biết, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Trong đó sẽ cố gắng tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có 3 độ tuổi là dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên.

“Chất lượng nhân sự lãnh đạo được bầu tại các đại hội đảng bộ các cấp trong năm 2020, từ cấp cơ sở tới cấp trực thuộc Trung ương vừa qua đã được nâng lên rõ rệt. Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao; tuổi đời trẻ hơn, tỷ lệ nữ và người dân tộc thiểu số cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước”, ông Quân thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại