Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Thế Dũng |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, mục tiêu quan trọng của các quyết sách, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh.

Ngày 2-3, tại kỳ họp Quốc hội (QH) bất thường lần thứ 4, QH đã xem xét, quyết định công tác nhân sự cấp cao bầu Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tại phiên họp, QH nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về nhân sự bầu chức vụ Chủ tịch nước.

QH thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu QH khóa XV - với kết quả 487/488 đại biểu QH tán thành (bằng 98,38%) và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, QH đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức tuyên thệ trước quốc dân, đồng bào. Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phát biểu nhậm chức; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ trân trọng cảm ơn QH đã tin tưởng trao cho ông cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước; trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy tiến cử và cho biết đây là vinh dự lớn lao, cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với mình.

Trong giờ phút đặc biệt quan trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ lòng thành kính biết ơn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Chủ tịch nước bày tỏ mãi mãi ghi ơn công lao to lớn của các thế hệ đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế như ngày nay.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế của đất nước, ông càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng XHCN.

Không ngừng tu dưỡng, nỗ lực, cống hiến

Để thực hiện được mục tiêu này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước, chế độ là phải kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Trên hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ không ngừng tu dưỡng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước.

Quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh.

"Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, cổ vũ cho tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự trân trọng khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ, được tiếp cận công bằng, minh bạch với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước.

Kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới với tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Kết thúc phát biểu nhậm chức của mình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu để nói thay lòng mình về cam kết trước QH, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong hành trình sắp tới: "Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/ Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/ Của triệu người yêu dấu gian lao".

Nhân dịp ông Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước, lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba đã gửi điện và thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, lãnh đạo các nước nhấn mạnh việc ông Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; tin tưởng ông Võ Văn Thưởng sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước tiếp tục vững bước tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

D.Ngọc

Chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước (VPCTN).

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước cho rằng để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ mới của mình rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QH, Chính phủ cùng sự đóng góp, tham mưu trực tiếp của VPCTN; sự phối hợp chặt chẽ với các văn phòng: Trung ương Đảng, QH, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Nhắc đến vai trò, vị trí, tầm quan trọng của VPCTN, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp là rất hệ trọng cả trong công tác đối nội và đối ngoại của quốc gia. Điều đó đòi hỏi phải quán triệt đầy đủ Cương lĩnh, Hiến pháp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ đạo của trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nắm chắc tình hình đất nước về mọi mặt.

Cùng với đó là thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình khu vực và thế giới, nhất là các vấn đề đang diễn biến phức tạp và khó dự báo; nêu cao tinh thần trách nhiệm và góp sức bằng các nội dung tham mưu chất lượng. Đây cũng chính là mong muốn, sự tin tưởng của Chủ tịch nước đối với cán bộ VPCTN.

Bày tỏ luôn chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng của người dân yêu nước, Chủ tịch nước mong muốn nhận được các ý kiến tham mưu, đề xuất, xuất phát từ tấm lòng, trách nhiệm của cán bộ, công chức VPCTN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng trong chiều 2-3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch.

Tiểu sử Chủ tịch nước VÕ VĂN THƯỞNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sinh ngày 13-12-1970; quê xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 4, QH khóa XV, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

theo Người lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
  Công ty Cổ phần VCCorp

  © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

  Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
  Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Email: btv@soha.vn
  Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
  Điện thoại: 024 7309 5555

  Liên hệ quảng cáo:
  Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
  Email: giaitrixahoi@admicro.vn
  Hỗ trợ & CSKH:
  Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
  số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  Tel: (84 24) 7307 7979
  Fax: (84 24) 7307 7980
  Chính sách bảo mật

  Chat với tư vấn viên