Tam Quốc đệ nhất quân thần

Triệu Vân, Quan Vũ, Lã Bố, ai là "Tam Quốc đệ nhất quân thần"? Một vật chôn sâu dưới núi cho thấy hậu thế đã lầm

Triệu Vân, Quan Vũ, Lã Bố, ai là "Tam Quốc đệ nhất quân thần"? Một vật chôn sâu dưới núi cho thấy hậu thế đã lầm

Tri thức mới 2021-06-20T21:00:00

Nhắc tới "Tam Quốc đệ nhất quân thần", người ta hẳn nghĩ ngay tới 3 cái tên Quan Vũ, Lã Bố và Triệu Vân. Sự thật là gì?

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại