tái chế tóc

Tác dụng đặc biệt của tóc trong cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường

Tác dụng đặc biệt của tóc trong cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường

Tri thức mới 2023-01-14T12:17:00

Một tổ chức phi chính phủ của Bỉ đang sử dụng tóc con người để hấp thụ các chất ô nhiễm môi trường.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại