Siu Black làm thí sinh

Vụ trẻ em dạy khôn nghệ sĩ lớn, Việt Hương không đủ tư cách nhận xét Siu Black: BTC lên tiếng

Vụ trẻ em dạy khôn nghệ sĩ lớn, Việt Hương không đủ tư cách nhận xét Siu Black: BTC lên tiếng

Giải trí 2017-05-24T07:54:00

Đại diện nhà sản xuất “Sinh ra để tỏa sáng” cho biết chương trình được giữ đúng format của nước ngoài.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại