Saturn V

Sự thật kinh ngạc về tên lửa đẩy mạnh nhất Mỹ sắp phóng: Lực đẩy 'nuôi đủ' 8 chiếc Boeing 747

Tri thức mới 2022-08-28T14:30:00

Lực đẩy đến từ 4 động cơ RS-25 của tầng lõi tên lửa SLS đủ sức khiến cho 8 chiếc Boeing 747 bay.

Dòng nhật ký chứa bí mật quốc gia của tướng Liên Xô: CIA giải mật; Mỹ đại thắng năm 1969

Dòng nhật ký chứa bí mật quốc gia của tướng Liên Xô: CIA giải mật; Mỹ đại thắng năm 1969

Tri thức mới 2019-10-05T20:40:00

Vì lẽ gì lịch sử vang danh Neil Armstrong, vang danh NASA và Mỹ trong thành tựu chấn động cách đây tròn 50 năm thay vì gọi tên Liên Xô?

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại