Sắp lên thành phố trực thuộc TW, tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam chi 53 tỷ USD phát triển đô thị

Nhã Mi |

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Mục tiêu của chương trình là triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng đến năm 2030 Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I - thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 (nguồn vốn đầu tư toàn xã hội) dự kiến khoảng 1.299.000 tỷ đồng (tương đương gần 53 tỷ USD). 

Trong đó, giai đoạn đến năm 2025 là 549.053 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030 là 749.947 tỷ đồng.  

Đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố, 2 thị xã, 3 huyện và 2 quận). Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 65%. Thành phố Nha Trang hoàn thiện 100% các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I thuộc tỉnh, xác xã ngoại thành phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường nội thành.

Thành phố Cam Ranh cơ bản đạt một số tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại II. 

Thị xã Ninh Hòa là đô thị loại IV, tiếp tục phấn đấu nâng cấp chất lượng đô thị, cơ bản đạt một số tiêu chí của đô thị loại III. 

Thị xã Diên Khánh (thành lập trên cơ sở dân số, diện tích của huyện Diên Khánh) là đô thị loại IV… 

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện tiêu chí là đô thị loại I - thành phố trực thuộc Trung ương; các đô thị trực thuộc tập trung thực hiện các dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn còn thấp theo loại đô thị được quy hoạch, triển khai thành lập, công nhận, nâng loại một số đô thị. 

Thành phố Nha Trang tiếp tục là đô thị loại I; thành lập phường nội thành trên cơ sở các xã ngoại thành đã đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. 

Thành phố Cam Ranh hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II; đồng thời cơ bản đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập quận. 

Thị xã Ninh Hòa hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III; đồng thời cơ bản đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập quận. 

Thị xã Diên Khánh là đô thị loại IV. 

Thị xã Vạn Ninh sẽ được thành lập, đáp ứng đô thị loại IV và các phường nội thị. 

Huyện Cam Lâm hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I, dự kiến năm 2029 là thành phố. 

Thị trấn Cam Đức, đô thị Suối Tân và một số xã trực thuộc hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của phường nội thành.

Thị trấn Tô Hạp - huyện Khánh Sơn, thị trấn Khánh Vĩnh - huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Trường Sa - huyện Trường Sa là các đô thị loại V. 

Giai đoạn năm 2026 đến trước năm 2030, tỷ lệ đô thị hoá đạt 70%.

Sắp lên thành phố trực thuộc TW, tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam chi 53 tỷ USD phát triển đô thị- Ảnh 1.

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam giáp với tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk và Lâm Đồng, với diện tích 5.197 km² kể cả các đảo, quần đảo và dân số là 1.336.000 người (số liệu 2022). Khánh Hoà cũng là tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam với 385 km.
Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại