Quảng Trị bầu Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 9/6

Đình Thiệu |

Thủ tướng yêu cầu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương thực hiện các quy trình kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có thông báo nội dung Kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường) dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 9/6 tới.

Trước đó, ngày 5/6, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016- 2021.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến của Ban Bí thư tại Văn bản số 12263-CV/VPTW ngày 3/6/2020, xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2731 ngày 1/6/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương thực hiện các quy trình kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016- 2021 theo quy định và ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 12263-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét và quyết định thông qua việc miễn nhiệm và bầu một số chức danh do HĐND bầu; trong đó sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ Nội vụ cũng nhiều lần gửi văn bản yêu cầu tỉnh Quảng Trị sớm kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Được biết, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nghỉ hưu theo chế độ từ đầu tháng 2 năm nay. Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã nghỉ hưu từ ngày 1/3, nhưng vẫn chưa được miễn nhiệm.

Hơn 3 tháng qua, tỉnh Quảng Trị chưa có Chủ tịch UBND tỉnh, ảnh hưởng đến công tác điều hành, quyết định một số công việc của địa phương.

Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác nhân sự đã chuẩn bị, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này sẽ tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

“Lần này họp có các nội dung, thứ nhất là kiện toàn 2 chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời thông qua các đề án của UBND tỉnh trình.

Theo quy trình, Thủ tướng Chính phủ có công văn đồng ý thì lúc đó Hội đồng Nhân dân tiến hành tổ chức kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh xong là Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giống như quy trình bầu cử đầu nhiệm kỳ vậy", ông Huy cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại