[ẢNH]: Các loại xe tải của Quân đội nhân dân Việt Nam

Bình Nguyên |

Gắn liền với những chiến công của Bộ đội Vận tải anh hùng trong chiến tranh là các dòng xe nổi tiếng như Zil, Gaz, Ural…

Có mặt trong biên chế của tất cả các quân binh chủng và Bộ đội biên phòng, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất, đội ngũ xe vận tải quân sự còn tham gia nhiều công tác như phòng chống thiên tai, bão lụt.

Nhờ thực hiện tốt Cuộc vận động 50 - Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông, các xe tải vẫn duy trì được hệ số kỹ thuật nhất định.

Tuy nhiên qua thời gian sử dụng, một số xe có tuổi thọ tới trên 50 năm, nhiều loại xe đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, phụ tùng thay thế, sửa chữa khan hiếm khiến công tác đảm bảo hệ số kỹ thuật rất vất vả.

Ở khía cạnh kinh tế, hầu hết xe sử dụng động cơ xăng, lượng tiêu thụ nhiên liệu lớn, chí phí vận hành rất cao. Do vậy gần đây dự án diesel hóa nhằm thay động cơ mới và hộp số cho xe vận tải thế hệ cũ (dùng động cơ xăng) đã được triển khai.

Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời và chi phí cho mỗi đầu xe lên tới khoảng trên 200 triệu đồng (tương đương 10.000 USD), bằng khoảng 20% đơn giá mua xe mới.

Đứng trước khó khăn ấy, bên cạnh các xe hiện đại theo biên chế của các đơn vị được trang bị vũ khí, khí tài thế hệ mới, trong những năm gần đây, quân đội ta đã được đầu tư mua sắm một số xe vận tải thế hệ mới nhưng số lượng còn hạn chế, không làm thay đổi căn bản về chất của đội xe vận tải.

Do vậy trong thời gian tới, các xe tải thế hệ cũ sẽ phải tiếp tục đảm đương vai trò lực lượng nòng cốt. Dưới đây là một số dòng xe vận tải đang có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các dòng xe thế hệ cũ

Xe tải nhẹ một cầu chủ động Gaz-53 – Cấu hình 4x2, trọng tải 3,5 tấn, kéo tối đa 6,4 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 120 mã lực, tốc độ tối đa 90km/h.

Xe tải nhẹ một cầu chủ động Gaz-53 - Cấu hình 4x2, trọng tải 3,5 tấn, kéo tối đa 6,4 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 120 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h.

Xe tải nhẹ một cầu chủ động Zil-130 – Cấu hình 4x2, trọng tải 4,0 tấn, kéo tối đa 6,4 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 150 mã lực, tốc độ tối đa 94km/h.

Xe tải nhẹ một cầu chủ động Zil-130 - Cấu hình 4x2, trọng tải 4,0 tấn, kéo tối đa 6,4 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 150 mã lực, tốc độ tối đa 94 km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Zil-157 – Cấu hình 6x6, trọng tải 4,5 tấn, kéo tối đa 3,6 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 109 mã lực, tốc độ tối đa 65km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Zil-157 - Cấu hình 6x6, trọng tải 4,5 tấn, kéo tối đa 3,6 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 109 mã lực, tốc độ tối đa 65 km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Zil-131 – Cấu hình 6x6, trọng tải 5,0 tấn, kéo tối đa 5,0 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 150 mã lực, tốc độ tối đa 80 km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Zil-131 - Cấu hình 6x6, trọng tải 5,0 tấn, kéo tối đa 5,0 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 150 mã lực, tốc độ tối đa 80 km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Ural-375/375D – Cấu hình 6x6, trọng tải 4,5 tấn, kéo tối đa khoảng 12,0 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 180 mã lực, tốc độ tối đa 76km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Ural-375/375D - Cấu hình 6x6, trọng tải 4,5 tấn, kéo tối đa khoảng 12,0 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 180 mã lực, tốc độ tối đa 76 km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Kraz-255B – Cấu hình 6x6, trọng tải 7,5 tấn, kéo tối đa khoảng 18,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel công suất 240 mã lực, tốc độ tối đa 71 km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Kraz-255B - Cấu hình 6x6, trọng tải 7,5 tấn, kéo tối đa khoảng 18,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel công suất 240 mã lực, tốc độ tối đa 71 km/h.

Xe tải việt dã hai cầu chủ động Gaz-66 – Cấu hình 4x4, trọng tải 2,0 tấn, kéo tối đa khoảng 2,0 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 120 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h.

Xe tải việt dã hai cầu chủ động Gaz-66 - Cấu hình 4x4, trọng tải 2,0 tấn, kéo tối đa khoảng 2,0 tấn. Sử dụng động cơ xăng công suất 120 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h.

Các dòng xe tải thế hệ mới đang được sử dụng

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Ural-43206 – Cấu hình 4x4, trọng tải 4,2 tấn, kéo tối đa khoảng 7,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 180 mã lực, tốc độ tối đa 85 km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Ural-43206 - Cấu hình 4x4, trọng tải 4,2 tấn, kéo tối đa khoảng 7,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 180 mã lực, tốc độ tối đa 85 km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Ural-4320 – Cấu hình 6x6, trọng tải 6,0 tấn, kéo tối đa khoảng 11,5 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 240 mã lực, tốc độ tối đa 82 km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Ural-4320 - Cấu hình 6x6, trọng tải 6,0 tấn, kéo tối đa khoảng 11,5 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 240 mã lực, tốc độ tối đa 82 km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Kamaz-43118 - Cấu hình 6x6, trọng tải 11,4 tấn, kéo tối đa khoảng 12,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 260 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h.
Xe tải việt dã ba cầu chủ động Kamaz-43118 - Cấu hình 6x6, trọng tải 11,4 tấn, kéo tối đa khoảng 12,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 260 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h.
Xe tải việt dã hai cầu chủ động Kamaz-4326 - Cấu hình 4x4, trọng tải 4,15 tấn, kéo tối đa khoảng 7,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 240 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h.
Xe tải việt dã hai cầu chủ động Kamaz-4326 - Cấu hình 4x4, trọng tải 4,15 tấn, kéo tối đa khoảng 7,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 240 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h.
Xe tải việt dã hai cầu chủ động Kamaz-4350 - Cấu hình 4x4, trọng tải 4,1 tấn, kéo tối đa khoảng 7,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 240 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h.
Xe tải việt dã hai cầu chủ động Kamaz-4350 - Cấu hình 4x4, trọng tải 4,1 tấn, kéo tối đa khoảng 7,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 240 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h.
Xe tải việt dã hai cầu chủ động Gaz-3308 Sadko - Cấu hình 4x4, trọng tải 2,0 tấn, kéo tối đa khoảng 2,0 tấn. Sử dụng động cơ xăng, công suất 116 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h.

Xe tải việt dã hai cầu chủ động Gaz-3308 Sadko - Cấu hình 4x4, trọng tải 2,0 tấn, kéo tối đa khoảng 2,0 tấn. Sử dụng động cơ xăng, công suất 116 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h.

Xe tải việt dã ba cầu chủ động Kraz-6322 - Cấu hình 6x6, trọng tải 10,2 tấn, kéo tối đa khoảng 30,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 330 mã lực, tốc độ tối đa 76 km/h.
Xe tải việt dã ba cầu chủ động Kraz-6322 - Cấu hình 6x6, trọng tải 10,2 tấn, kéo tối đa khoảng 30,0 tấn. Sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 330 mã lực, tốc độ tối đa 76 km/h.

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
  Công ty Cổ phần VCCorp

  © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

  Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
  Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Email: btv@soha.vn
  Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
  Điện thoại: 024 7309 5555

  Liên hệ quảng cáo:
  Hotline: 0942.86.11.33
  Email: giaitrixahoi@admicro.vn
  Hỗ trợ & CSKH:
  Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
  số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  Tel: (84 24) 7307 7979
  Fax: (84 24) 7307 7980
  Chính sách bảo mật

  Chat với tư vấn viên