quả gắm

Đi rừng không mang gạo nhóm người dùng loại quả 'khắc tinh của bệnh gút': Có thể ăn thay cơm!

Đi rừng không mang gạo nhóm người dùng loại quả 'khắc tinh của bệnh gút': Có thể ăn thay cơm!

Tri thức mới 2021-08-29T10:10:00

Đây là loài cây có thể sử dụng hầu hết các bộ phận, từ rễ, dây, thân, lá đến quả, hạt.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại