Dự thảo quy tắc ứng xử mới của cán bộ, chiến sĩ công an trên mạng xã hội

Tuệ Nhật - Thái Hà |
Dự thảo quy tắc ứng xử mới của cán bộ, chiến sĩ công an trên mạng xã hội
Dự thảo quy tắc ứng xử mới của cán bộ, chiến sĩ công an trên mạng xã hội

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân trên mạng xã hội, “siết chặt” nhiều quy định so với trước đây.

Dự thảo quy tắc ứng xử mới của cán bộ, chiến sĩ công an trên mạng xã hội

theo Trí thức trẻ