Truy tìm nhanh con mèo ẩn nấp trong bức tranh, ai nhìn ra được gọi là "đại tài"

Phương Thảo |
Truy tìm nhanh con mèo ẩn nấp trong bức tranh, ai nhìn ra được gọi là "đại tài"
Truy tìm nhanh con mèo ẩn nấp trong bức tranh, ai nhìn ra được gọi là "đại tài"

Bạn có nhìn ra con mèo trong bức tranh không?

Tìm đồ vật chính là một trong những cách để cho bạn biết mắt bạn có nhanh nhạy hay không?

Trong 1 thời gian ngắn, bạn hãy làm theo yêu cầu của những bức tranh sau:

1. Con mèo đang nằm ở đâu vậy?

Truy tìm nhanh ra con mèo bí ẩn trong bức tranh, ai nhìn ra được là đại tài  - Ảnh 1.

Đáp án:

Truy tìm nhanh ra con mèo bí ẩn trong bức tranh, ai nhìn ra được là đại tài  - Ảnh 2.

2. Trong rừng có 1 con cáo đang ẩn nấp, bạn đã thấy chưa?

Truy tìm nhanh ra con mèo bí ẩn trong bức tranh, ai nhìn ra được là đại tài  - Ảnh 3.

Đáp án:

Truy tìm nhanh ra con mèo bí ẩn trong bức tranh, ai nhìn ra được là đại tài  - Ảnh 4.

3. Tôi đã tìm con chó của tôi nhưng không thấy đâu. Bạn tìm ra được chứ?

Truy tìm nhanh ra con mèo bí ẩn trong bức tranh, ai nhìn ra được là đại tài  - Ảnh 5.

Đáp án:

Truy tìm nhanh ra con mèo bí ẩn trong bức tranh, ai nhìn ra được là đại tài  - Ảnh 6.

4. Bạn có phát hiện ra con ếch không?

Truy tìm nhanh ra con mèo bí ẩn trong bức tranh, ai nhìn ra được là đại tài  - Ảnh 7.

Đáp án:

Truy tìm nhanh ra con mèo bí ẩn trong bức tranh, ai nhìn ra được là đại tài  - Ảnh 8.

5. Một chú chó đang ở trong bức tranh này. Bạn nhìn ra không?

Truy tìm nhanh ra con mèo bí ẩn trong bức tranh, ai nhìn ra được là đại tài  - Ảnh 9.

Đáp án

Truy tìm nhanh ra con mèo bí ẩn trong bức tranh, ai nhìn ra được là đại tài  - Ảnh 10.