Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh

Phương Thảo |
Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh
Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh

Nếu không tập trung quan sát, bạn không thể tin được rằng những bức tranh sau đây không hề giống nhau chút nào.

Trong số các bức tranh bên dưới đều có nhiều điểm khác biệt, bạn hãy thử tìm ra nhé.

Bức 1:

Hãy tìm 3 điểm khác biệt.

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - Ảnh 1.

Đáp án:

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - Ảnh 2.

Bức 2:

Hãy tìm 4 điểm khác nhau.

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - Ảnh 3.

Đáp án:

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - Ảnh 4.

Bức 3:

Bạn có nhìn thấy 3 điểm khác biệt trong 2 bức tranh bên dưới? 

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - Ảnh 5.

Đáp án:

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - Ảnh 6.

Bức 4:

Có 5 điểm khác biệt trong 2 bức tranh. Bạn nhận ra chứ? 

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - Ảnh 7.

Đáp án:

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - Ảnh 8.

Bức 5:

Bức tranh bên dưới có 3 điểm khác biệt. Bạn nhìn ra chứ?

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - Ảnh 9.

Đáp án:

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - Ảnh 10.