Đội vắc xin Covid-19 lưu động đến từng khu phố để tiêm cho người dân

KingLive |
Đội vắc xin Covid-19 lưu động đến từng khu phố để tiêm cho người dân
Đội vắc xin Covid-19 lưu động đến từng khu phố để tiêm cho người dân

Ngày 1/8, TP. Thủ Đức đã thành lập đội tiêm chủng lưu động để tiến hành tiêm vắc xin Covid-19 tại các khu dân cư, khu cách ly...


TP. Thủ Đức tiến hành đưa các đội tiêm vắc xin lưu động đến từng khu phố