Video: Cuộc chiến khốc liệt một mất một còn giữa hổ và báo đốm

Hồng Anh |
Video: Cuộc chiến khốc liệt một mất một còn giữa hổ và báo đốm
Video: Cuộc chiến khốc liệt một mất một còn giữa hổ và báo đốm

Con hổ trèo lên cây rình báo đốm đang trú ẩn, sau đó nhanh chóng vồ con mồi ở khoảng cách hơn 3m. Hai bên quần thảo kịch liệt và trận chiến kết thúc nhanh chóng với kết quả là hổ tóm gọn con mồi.

Video: Cuộc chiến khốc liệt một mất một còn giữa hổ và báo đốm

theo VOV