''Thủy quái'' khổng lồ trồi lên mặt nước đoạt mạng chim bồ câu trong chớp mắt

Bảo Tuấn |
''Thủy quái'' khổng lồ trồi lên mặt nước đoạt mạng chim bồ câu trong chớp mắt
''Thủy quái'' khổng lồ trồi lên mặt nước đoạt mạng chim bồ câu trong chớp mắt

Dưới con sông thuộc Albany, miền Nam nước Pháp, loài cá trê khổng lồ đã sinh sôi nảy nở rất nhanh nhờ vào việc ăn thịt các loài cá bản địa. Cho tới nay, chúng lại hình thành sở thích ăn uống khác và đó chính là thịt chim bồ câu.

theo TIỀN PHONG