Hàng loạt sai phạm trong công tác cán bộ tại Sở Giáo dục Cần Thơ

Nhật Huy |
Hàng loạt sai phạm trong công tác cán bộ tại Sở Giáo dục Cần Thơ
Hàng loạt sai phạm trong công tác cán bộ tại Sở Giáo dục Cần Thơ
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

Thanh tra TP. Cần Thơ giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo sở vì đã để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trong thời gian qua...

Ngày 12/7, Thanh tra TP. Cần Thơ có thông báo kết luận thành tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ (giai đoạn 2018-2019).

Kết quả thanh tra cho thấy, về công tác cán bộ tại Sở GD&ĐT còn để xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, năm 2018 - 2019, Sở GD&ĐT chưa tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc.

Bên cạnh đó, việc rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa được thực hiện nghiêm túc, hầu hết các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm 2018 và 2019 không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đảm bảo, nhiều hồ sơ bỏ qua những thủ tục quan trọng, có trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về công tác cán bộ như: bổ nhiệm đối với nhân sự tại chỗ nhưng không có trong quy hoạch, vi phạm trình tự thủ tục, bổ nhiệm.

Ngoài ra, có trường hợp bổ nhiệm lại đối với nhân sự không đạt đủ mức tín nhiệm của tập thể, tức không đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn chung. Đáng chú ý, trong việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cũng có những thiếu sót như: cả 3 hồ sơ miễn nhiệm đều không có tờ trình đề xuất miễn nhiệm chức vụ của Phòng Tổ chức cán bộ; có 2 hồ sơ không có ý kiến của cấp ủy đảng, 1 hồ sơ không có biên bản trao đổi và nghe ý kiến của viên chức lãnh đạo, quản lý về việc miễn nhiệm nhưng việc miễn nhiệm là đúng đối tượng…

Trước khi ban hành kế hoạch điều động, luân chuyển công chức, viên chức không thực hiện trao đổi, thống nhất ý kiến trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo Sở; không thực hiện triển khai kế hoạch đến các phòng và các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Quy trình điều động công chức, viên chức đối với một số trường hợp không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, chưa có văn bản thống nhất của cấp ủy cơ quan, cá biệt có trường hợp không thực hiện quy trình bổ nhiệm và xét chuyển sang ngạch công chức theo quy định.

Có nhiều trường hợp tại thời điểm điều động, luân chuyển công chức, viên chức chưa đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Cụ thể, có 1 trường hợp được điều động, bổ nhiệm từ hiệu phó sang hiệu trưởng Trường THPT khác nhưng không thực hiện quy trình bổ nhiệm từ Phó Hiệu trưởng lên Hiệu trưởng đối với nhân sự từ nơi khác và không thực hiện thủ tục đề nghị xét chuyển ngạch công chức trước khi điều động, bổ nhiệm.

Ngoài ra, Thanh tra xác định khi xem xét, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, Sở GD&ĐT không ban hành thông báo xử lý kỷ luật, thời gian tổ chức xử lý kỷ luật quá hạn theo quy định, thành phần Hội đồng xử lý kỷ luật còn không đúng quy định...

Thanh tra TP. Cần Thơ kết luận, để xảy thiếu sót, sai phạm này trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Sở GD&ĐT, kế đó là Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Qua đó, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Chỉ đạo Giám đốc Sở GD&ĐT thu hồi các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng trình tự, thủ tục để thực hiện lại quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật (có 32 trường hợp đề nghị thu hồi).

Đồng thời, tiến hành rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với toàn bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở GD&ĐT, trường hợp nào thực hiện chưa đúng quy định (nếu có) thì báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để xin ý kiến xử lý theo quy định.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với những cá nhân thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD&ĐT do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ qua kết quả thanh tra.

Bên cạnh đó, Thanh tra thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở GD&ĐT và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở vì đã để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trong thời gian qua; đồng thời, tham mưu, kiến nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy để xem xét trách nhiệm về mặt Đảng của cá nhân và tập thể Đảng ủy Sở GD&ĐT.

Trước đó, bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ có đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Sau đó, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định điều động, bổ nhiệm bà Thắm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Chiều 9/7, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chủ trì cuộc họp triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ triển khai quyết định, phân công ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở này.

theo Tiền Phong