[CHI TIẾT] 17 Uỷ viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Linh Anh - Luân Dũng |
[CHI TIẾT] 17 Uỷ viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
[CHI TIẾT] 17 Uỷ viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV do Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố chiều 10/6, 17 Uỷ viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội.

theo Tiền Phong