Con trai Chủ tịch Hòa Phát phải tạm dừng mua 5 triệu cổ phiếu HPG

Minh Anh |
Con trai Chủ tịch Hòa Phát phải tạm dừng mua 5 triệu cổ phiếu HPG
Con trai Chủ tịch Hòa Phát phải tạm dừng mua 5 triệu cổ phiếu HPG

Để đảm bảo phù hợp quy định, Hòa Phát phải thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, mục đích xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu trong giao dịch mua 5 triệu cổ phiếu của ông Minh dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhóm liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Theo tin từ tập đoàn Hòa Phát (HPG), ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Trần Đình Long đã bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tạm dừng việc mua 5 triệu cổ phiếu HPG. Nguyên nhân Ủy ban đưa ra là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của tập đoàn chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019.

Trước đó, ông Minh đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HPG từ ngày 21/5 đến 18/6/2021 theo phương thức giao dịch có thể khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Để đảm bảo phù hợp quy định, Hòa Phát phải thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, mục đích xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu trong giao dịch mua 5 triệu cổ phiếu của ông Minh dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhóm liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Hòa Phát sẽ chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến 28/6 và thời gian thực hiện ngày 8/7. Nội dung lấy ý kiến là chấp thuận cho ông Trần Vũ Minh nhận chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu từ ông Nguyễn Văn Kiều, giao dịch dự kiến được thực hiện thỏa thuận qua sàn HoSE.

Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Trần Vũ Minh sẽ nâng sở hữu Hòa Phát từ 1,45% lên 1,56%, tỷ lệ sở hữu của nhóm liên quan tăng từ 34,91% lên 35,02%.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Hòa Phát đã xin ý kiến cổ đông về việc gia đình ông Trần Đình Long tăng sở hữu mà không phải chào mua công khai. Ông Long khi đó cho biết ông và gia đình rất muốn tăng sở hữu cổ phiếu HPG.

theo Doanh nghiệp và Tiếp thị