Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể không còn một cọng lông

Diễm Linh |
Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể không còn một cọng lông
Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể không còn một cọng lông

Lông nằm ở khắp nơi trên cơ thể bạn. Nó nhỏ bé, gần như là vô hình, hoặc rất dài. Thử tưởng tượng nếu con người không còn một cọng lông, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi ra sao?

Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể không còn một cọng lông

theo Tiền Phong