Ngoại binh Viettel thiếu kiềm chế, hùng hổ bóp cổ Thành Chung

Dương Thuật |

Ngoại binh Viettel thiếu kiềm chế, hùng hổ bóp cổ Thành Chung
Ngoại binh Viettel thiếu kiềm chế, hùng hổ bóp cổ Thành Chung

Ngoại binh Pedro Paulo của Viettel có hành vi thiếu kiềm chế, khi xông vào bóp cổ Thành Chung bên phía Hà Nội FC.

Ngoại binh Viettel thiếu kiềm chế, hùng hổ bóp cổ Thành Chung - Ảnh 9.
Ngoại binh Viettel thiếu kiềm chế, hùng hổ bóp cổ Thành Chung - Ảnh 10.

theo VOV