Một công ty phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo bằng cổ phiếu Novaland

Hứa Vân |
Một công ty phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo bằng cổ phiếu Novaland
Một công ty phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo bằng cổ phiếu Novaland

Các trái chủ nước ngoài mua 1.250 tỷ đồng trái phiếu.

CTCP Bất động sản Greenwich vừa phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất danh nghĩa cố định 10%/năm.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 31/12/2022.

Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản của Greenwich, hoặc bên thứ 3 (Bên Bảo Đảm) không được tiết lộ. Ngoài ra, khối tài sản đảm bảo còn có cổ phiếu CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) thuộc sở hữu của Bên Bảo Đảm; và các tài sản bổ sung khác. Cổ phiếu Novaland trên thị trường hiện có giá 80.000 đồng.

Hai tổ chức nước ngoài đã mua 1.250 tỷ đồng trái phiếu, phần còn lại được mua bởi một tổ chức trong nước.

Công ty Greenwich mới thay đổi vị trí Chủ tịch HĐQT sang bà Nguyễn Thị Thu Hương (1976) hồi đầu năm nay. Chủ tịch cũ là ông Lý Trường An (1988), người từng có giao dịch bán công ty cho Novaland trong quá khứ.

Một công ty phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo bằng cổ phiếu Novaland - Ảnh 1.

Biến động giá cổ phiếu NVL trong 6 tháng

theo Doanh nghiệp và Tiếp thị