Thách thức thị giác 2 giây: Trong bức hình toàn số 8 gây "hoa mắt chóng mặt" này, bạn có nhìn ra điểm đặc biệt không?

Cẩm Mai |
Thách thức thị giác 2 giây: Trong bức hình toàn số 8 gây "hoa mắt chóng mặt" này, bạn có nhìn ra điểm đặc biệt không?
Thách thức thị giác 2 giây: Trong bức hình toàn số 8 gây "hoa mắt chóng mặt" này, bạn có nhìn ra điểm đặc biệt không?

Nếu câu trả lời là "có", bạn hẳn là "thiên tài quan sát"!

Câu đố: Trong 2 giây, bạn hãy tìm ra con số khác biệt với số 8.

Thách thức thị giác 2 giây: Trong bức hình toàn số 8 gây hoa mắt chóng mặt này, bạn có nhìn ra điểm đặc biệt không? - Ảnh 1.

Chúng ta chỉ có 2 giây để tìm ra một con số mà không phải con số 8. Các bạn thấy thách đố này có khó không?

Nhưng bạn chỉ cần tập trung nhìn lướt qua các hàng số 8 sẽ nhìn ra con số khác thôi. Người càng tinh mắt càng nhanh nhìn ra.

Bạn đã nhìn ra con số nào khác ngoài số 8 chưa? Nếu bạn vượt qua thách đố mà không dùng hết 2 giây thì đôi mắt bạn rất tinh nhanh.

Nếu bạn đã nhìn ra con số khác thì hãy kiểm tra lại bằng đáp án nhé!

Đáp án

Thách thức thị giác 2 giây: Trong bức hình toàn số 8 gây hoa mắt chóng mặt này, bạn có nhìn ra điểm đặc biệt không? - Ảnh 3.

Là số 3. Trông hình dáng nó cũng khá giống số 8.

Nguồn bài và ảnh: Bright Side