Tập đoàn LG muốn tham gia dự án thành phố thông minh chục nghìn tỷ ở Đồng Nai

Thái Quỳnh |

Tập đoàn LG muốn tham gia dự án thành phố thông minh chục nghìn tỷ ở Đồng Nai
Tập đoàn LG muốn tham gia dự án thành phố thông minh chục nghìn tỷ ở Đồng Nai

Đồng Nai đang triển khai thành phố thông minh nên Tập đoàn LG muốn tham gia một số hạng mục như: Khu công nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh, nhà máy thông minh, logistics thông minh...

Ngày 14/1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã tiếp Tập đoàn LG (Hàn Quốc) đến tìm hiểu môi trường đầu tư của Đồng Nai với mong muốn đầu tư các hạng mục liên quan đến chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh.

Theo Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hoàng, quan tâm hàng đầu của Đồng Nai là chuyển đổi số, tỉnh đang triển khai một số hạng mục của thành phố thông minh liên quan đến y tế, giao thông... Phía tập đoàn LG nên đưa ra các mô hình cụ thể trên từng lĩnh vực để tỉnh xem xét cụ thể, sau đó sẽ triển khai các bước tiếp theo.

Hiện nay, Tập đoàn LG đang liên kết với một số tập đoàn lớn trên thế giới sản xuất, cung ứng công nghệ 4.0 để triển khai các dự án lớn về thành phố thông minh cho một số quốc gia trên thế giới.

Đồng Nai đang triển khai thành phố thông minh nên Tập đoàn LG muốn tham gia một số hạng mục như: khu công nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh, nhà máy thông minh, logistics thông minh... Nguồn vốn để thực hiện một thành phố thông minh từ 15-20 nghìn tỷ đồng.

theo Doanh nghiệp và Tiếp thị