Thách thức con mắt trong 5 giây: Tìm ra mảnh ghép thích hợp cho bức tranh

Cẩm Mai |
Thách thức con mắt trong 5 giây: Tìm ra mảnh ghép thích hợp cho bức tranh
Thách thức con mắt trong 5 giây: Tìm ra mảnh ghép thích hợp cho bức tranh

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra mảnh ghép thích hợp lắp vào chỗ thiếu của bức tranh.

Trò chơi ghép tranh thường thu hút cả người lớn lẫn trẻ em. Ở đây chúng tôi không yêu cầu bạn ghép từng mảnh nhỏ thành bức tranh lớn, mà đố bạn tìm ra mảnh ghép thích hợp lắp vào chỗ khuyết thiếu.

Bạn hãy quan sát và lựa chọn mảnh ghép có thể lắp vào vừa vặn.

Theo bạn, mảnh ghép số mấy là thích hợp?

Thách thức con mắt trong 5 giây: Tìm ra mảnh ghép thích hợp cho bức tranh - Ảnh 1.

Gợi ý: Bạn hãy nhìn kỹ những chi tiết của bức tranh và từng mảnh ghép, với mép răng cưa.

Bạn đã nhận ra mảnh ghép số mấy là thích hợp chưa?

Chúng ta kiểm tra lại bằng đáp án nhé!

Thách thức con mắt trong 5 giây: Tìm ra mảnh ghép thích hợp cho bức tranh - Ảnh 2.

Đáp án: Mảnh ghép số 4.

Nguồn bài và ảnh: Bright Side