Đề xuất mở thêm phố đi bộ ở khu vực trung tâm TP.HCM: Cận cảnh 5 tuyến đường ở phương án được ủng hộ nhất

Lan Anh/Kingpro |

Trong ba phương án tổ chức phố đi bộ mới ở TP.HCM thì phương án nhận được nhiều sự ủng hộ nhất là phố đi bộ ưu tiên cho 5 tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Hàm Nghi, Thái Văn Lung và Thi Sách.

Trước đó, có 3 phương án đề xuất mở rộng các tuyến phố đi bộ ở trung tâm TP HCM vừa được Sở GTVT trình UBND TP HCM và lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Cụ thể, phương án 1: Thành lập mạng lưới phố đi bộ vào ngày cuối tuần cho quận 1 với mạng lưới nhiều tuyến đường ở trung tâm nhưng chỉ cấm xe trên một số tuyến đường.

Phương án 2: Phố đi bộ ưu tiên cho đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Hàm Nghi, Thái Văn Lung và Thi Sách với mạng lưới đường phố ưu tiên cho người đi bộ nhưng vẫn cho phép một số phương tiện cơ giới đi lại vào các ngày trong tuần và cấm phương tiện cơ giới lưu thông trên 2 tuyến Nguyễn Huệ, Đồng Khởi vào các ngày cuối tuần.

Phương án 3: Phố đi bộ 24/7 trên đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi và các tuyến đường liên kết dành riêng cho người đi bộ.

Phương án nhận được nhiều sự ủng hộ nhất là phương án phố đi bộ ưu tiên cho 5 tuyến đường là Đồng Khởi, Lê Lợi, Hàm Nghi, Thái Văn Lung và Thi Sách.